Ogłoszenie z dnia 2020-11-30 - Obwieszczenie

Data wydania 2020-11-30
Tytuł Obwieszczenie

Gk. 6733.7.2020 JC

Radziłów 2020.11.30

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam,

iż w dniu  listopada 2020r zwrócono się do Starosty Grajewskiego ( ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie Zarząd Zlewni Augustów (ul. 29 listopada 5, 16 – 300 Augustów), o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku z wniosku:

Spółki P4 Sp. z o. o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,

dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej pod nazwą „GRA4425A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym, obejmująca:

  • wieżę telekomunikacyjną o wysokości do 64,95 m, na której zainstalowane będą anteny, w tym:
  • dziewięć anten sektorowych (nadawczo-odbiorcze) zainstalowane na wysokości 59 m m n.p.t. o azymutach 10°, 120° i 240°, których równoważna moc promieniowaną izotropowo wynosić będzie: dla 6 anten 469 W oraz dla 3 anten 1022 W, a miejsca dostępne dla ludzi znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
  • dwie anteny radiolinii zainstalowane na wysokości 56,70 m n.p.t.; w azymutach 30° i 280°
  • urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zainstalowane na szczycie. oraz u podnóża wieży;
  • instalację odgromową;
  • ogrodzenie terenu stacji;
  • przyłącze do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 234, położonym w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów

Jednocześnie wystąpiono do Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa 65 z pismem celem zgłoszenia planowanej do realizacji inwestycji, która stanowi przeszkodę lotniczą zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych ( Dz. U. Nr 130 z 2003 r., poz. 1193 z późn. zm.)

Wójt Gminy     

Krzysztof  Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-11-30

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-12-03

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-11-30