Ogłoszenie z dnia 2020-06-30 - Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w użyczenie

Data wydania 2020-06-30
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w użyczenie
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego Uwagi
1 2 3 4
Grunt o pow. 1632 m2, oznaczony numerem działki 37/2, położony w obrębie 0012 Kieljany gm. Radziłów. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/00019923/8 zgodnie z którą przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych. Teren nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak czynszu – użyczenie nieodpłatne Okres użyczenia 3 lata z przeznaczeniem na cele statutowe Koła Gospodyń Wiejskich w m. Kieljany

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-06-30

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-07-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-07-20