Ogłoszenie z dnia 2019-09-25 - Obwieszczenie

Data wydania 2019-09-25
Tytuł Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

zawiadamiam,

iż w dniu 25 września 2019r zwrócono się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie Zarząd Zlewni Augustów (ul. 29 listopada 5, 16 – 300 Augustów), o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku
z wniosku:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin


dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa obejmująca budowę sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV; przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg publicznych, obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych 131 i 142 położone obrębie ewidencyjnym wsi Wiązownica, gm. Radziłów, celem uzgodnienia.

Wójt Gminy

Krzysztof  Milewski 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-09-25

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-09-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-09-27