Ogłoszenie z dnia 2019-04-02 - Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2019-04-02
Tytuł Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia
Lp. Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w planie Ustalenia dotyczące odpłatności Uwagi
1 2 3 4 5
1 Grunt o pow. 389 m2 położony w obrębie 0029 Szlasy gm. Radziłów stanowiący część działki oznaczonej numerem 47 o całkowitej powierzchni 11500 m2, sklasyfikowany jako tereny kopalne. Stan prawny nieruchomości opisany został w Księdze Wieczystej Nr. LM1G /00019926/8 Działka nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy. Wysokość czynszu za dzierżawę gruntu wynosił 14,00zł +Vat. Czynsz wnoszony będzie do końca stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji w okresach kwartalnych o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał. Grunt został przeznaczony do wydzierża- wienia na okres 3 lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-04-02

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-04-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-04-02