Ogłoszenie z dnia 2019-04-02 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wydania 2019-04-02
Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Lp. Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w planie Ustalenia dotyczące odpłatności Uwagi
1 2 3 4 5
1 Grunt o pow. 489 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0023 Racibory gm. Radziłów oznaczony numerami działek 176 i 174 o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00019927/ zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki Nr 174 wchodzą następujące użytki gruntowe B PsV o pow. 91 m2, Ps V o pow. 173 m2, natomiast w skład działki nr 176 wchodzi B PsV o pow. 225 m2. Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 40,00 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każde go roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pop rzednie półrocze. Okres dzierżawy 3 lata z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 170

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-04-02

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-04-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-04-02