Ogłoszenie z dnia 2019-03-26 - Obwieszczenie

Data wydania 2019-03-26
Tytuł Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 

zawiadamiam,

iż w dniu 26 marca 2019r zwrócono się do Starosty Grajewskiego ( ul. Strażacka 6B,  19-200 Grajewo) Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie Zarząd Zlewni Augustów (ul. 29 listopada 5, 16 – 300 Augustów), o uzgodnienie projektu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku z wniosku:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

dla następującego rodzaju inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest inwestycja liniowa obejmująca budowę sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z budową złącza kablowego ZK-SN; przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg i terenów rolnych, obejmującym części działek położone w obrębie ewidencyjnym wsi Zakrzewo o następujących numerach ewidencyjnych: 381,103, 104,105, 93, 380, 114, 115, 379, 398/2, 116, 397, 297, 398/3, 399;

Wójt Gminy 

Krzysztof  Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-03-26

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-03-27