Ogłoszenie z dnia 2019-02-27 - Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Data wydania 2019-02-27
Tytuł Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące odpłatności

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 900 m2 położony w obrębie 0034 Zakrzewo gm. Radziłów stanowiący część działki oznaczonej numerem 294 sklasyfikowany jako PsV o pow. 900 m2.

Stan prawny nieruchomości opisany został w Księdze Wieczystej Nr. LM1G /00019685/1

 Działka nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-nia przestrzennego gminy Radziłów, natomiast objęta została Decyzją Wójta Gminy Radziłów Nr Ing. 6730.10.2017.JC z dnia 18 lipca 2017r o warunkach zabudowy dla następującego rodzaju inwestycji: Zabudowa usługowa której przedmiotem jest zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej obejmujące: budowę drogi wewnętrznej, utwardzenie terenu i wykona- nie 5 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, wykonanie placu zabaw dla dzieci.

Wysokość rocznego czynszu dzierżaw nego działki wynosi 100,00 zł + Vat Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.

Grunt został przeznaczony do wydzierża- wienia na okres trzech lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-02-27

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-03-01

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-03-01