Ogłoszenie z dnia 2019-02-27 - WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Data wydania 2019-02-27
Tytuł WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Lp Opis nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości w planie  Cena nieruchomości Uwagi
1 2 3 4 5
1 Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym 0020 Mścichy gm. Radziłów oznaczona numerem działki 328/1 o pow. 142 m2
(Ps V o pow. 142 m2). Stan prawny nieruchomości uregulowany został w KW LM1G/00019910/3
Teren nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy. Cena nieruchomości wynosi: 1191,00 zł. słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden złotych Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej wykup do dnia 15 kwietnia 2019r 

Zwolnione z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z  2018r poz. 2174)

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-02-27

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-02-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-02-28