Ogłoszenie z dnia 2019-02-27 - WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Data wydania 2019-02-27
Tytuł WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Lp Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w planie Cena nieruchomości Uwagi
1 2 3 4 5
1

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie ewidencyjnym 0020 Mścichy gm. Radziłów oznaczona numerem działki 328/2 o pow. 270 m2 (B RIVa o pow. 109 m2, Ps V o pow. 161 m2).
Stan prawny nieruchomości uregulowany został w KW LM1G/00019910/3 

Na działce poniesione zostały nakłady (fragment silosu na kiszonkę) o wartości 10 739 zł przez właściciela działki 99/3, które zaliczone zostaną na poczet ceny nabycia.

Teren nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy. Cena nieruchomości wynosi:
14 319,53 zł słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 53/100 (w tym:
- 10 739,00 zł wartość nakładów poniesionych przez nabywcę,
- 2 911,00 +Vat wg. stawki 23 % cena gruntu - 3 580,53 zł brutto).
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2 204 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej wykup do dnia 20 kwietnia 2019r 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-02-27

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-02-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-02-28