Ogłoszenie z dnia 2019-02-22 - Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wynajęcia

Data wydania 2019-02-22
Tytuł Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wynajęcia

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące odpłatności

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 121 m2 położony w obrębie 0029 Szlasy gm. Radziłów stanowiący część działki oznaczonej numerem 47 o całkowitej powierzchni 11500 m2, sklasyfikowany jako tereny kopalne. Stan prawny nieruchomości opisany został w Księdze Wieczystej Nr. LM1G /00019926/8

 Działka nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość miesięcznego czynszu za wynajem gruntu wynosił będzie 1000 zł + Vat. Czynsz wnoszony będzie
w terminie 30 dni
od daty doręczenia faktury i podlegał będzie waloryzacji w okresach kwartalnych
o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj nych za poprzedni kwartał.

Grunt został przeznaczony do wydzierża- wienia na okres 10 lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-02-22

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-02-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-02-22