Ogłoszenie z dnia 2019-02-22 - Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Data wydania 2019-02-22
Tytuł Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące odpłatności

Uwagi

1
2
3
4
5

1

Grunt o pow. 5 m2 poło żony w obrębie 0024 Radziłów stanowiący
część działki oznaczonej numerem 1148/18. Stan prawny nieruchomości opisany został w Księdze Wieczystej Nr. LM1G /000199825/0

 Działka zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/188/06 z dnia 27 lipca 2006r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlas kiego Nr 222 poz. 2165, zmienionego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXV/ 226/13 z dnia 31 maja 2013r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 18 czerwca 2013r pod pozycją Nr 2621, uzyskała przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu handlu otwartego – targowica,

dopuszczalne: usługi z zakresu obsługi ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej

uzupełniające: zieleń urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej
i komunikacji
.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 150,00 zł + Vat. Czynsz wnoszony będzie do końca lutego każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.

Grunt został przeznaczony do wydzierża- wienia na okres trzech lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-02-22

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-02-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-02-22