Ogłoszenie z dnia 2019-02-22 - Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Data wydania 2019-02-22
Tytuł Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące odpłatności

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 2222 m2 położony w obrębie 0027 Słucz gm. Radziłów oznaczony numerem działki 129 sklasyfikowany jako BRVI o pow. 1080 m2, RVI o pow. 1142 m2. Stan prawny nieruchomości opisany został w Księdze Wieczystej Nr. LM1G /00020539/8

 Działka zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miejscowości Słucz zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/208/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 sierpnia 2009r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2009 r. nr 200 poz. 2197) uzyskała przeznaczenie podstawowe -zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni czych,

- uzupełniające; usługi dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej, urządzenia infrastru -który technicznej,

Wysokość rocznego czynszu dzierżaw nego działki wynosi 100,00 zł + Vat Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.

Grunt został przeznaczony do wydzierża- wienia na okres trzech lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-02-22

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-02-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-02-22