Ogłoszenie z dnia 2019-02-22 - Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Data wydania 2019-02-22
Tytuł Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące odpłatności

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 700 m2 poło żony w obrębie 0019 Mikuty gm. Radziłów stanowiący część działki oznaczonej numerem 1 sklasyfikowany jako RV
o pow. 500 m2 i N o pow. 200 m2. Stan prawny nieruchomości opisany został w Księdze Wieczystej Nr. LM1G /00019932/3

 Działka nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżaw nego działki wynosi 32,00 zł Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.

Grunt został przeznaczony do wydzierża- wienia na okres trzech lat.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2019-02-22

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-02-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-02-22