Ogłoszenie z dnia 2017-02-14 - Obwieszczenie

Data wydania 2017-02-14
Tytuł Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 106 § 2 ustawy z dnia Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm)

zawiadamiam,

iż w dniu 14 lutego 2017r zwrócono się do Starosty Grajewskiego ( ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo), Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19 – 200 Grajewo) o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Radziłów.

Planowana inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 113/2, położonym w obrębie ewidencyjnym wsi Święcienin gm. Radziłów i obejmuje:

zabudowę usługową, której przedmiotem jest:

  • budowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej;
  •  rozbiórka istniejącego budynku świetlicy;
  • budowa dwóch zjazdów z dróg gminnej i powiatowej;
  • budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym budowa zbiornika na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 przyłącza elektroenergetycznego;
  • urządzenie placu zabaw dla dzieci.

Wójt Gminy
Krzysztof Milewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2017-03-21

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2017-03-21