Ogłoszenie z dnia 2016-10-17 - OBWIESZCZENIE

Tytuł OBWIESZCZENIE
Data wydania 2016-10-17
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 oraz  art. 106 § 2 ustawy z dnia Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm)

zawiadamiam,

iż w dniu 17 października 2016r zwrócono się do Starosty Grajewskiego ( ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo), Marszałka Województwa Podlaskiego ( za pośrednictwem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Oddział Terenowy w Łomży ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża , Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19 – 200 Grajewo) o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,

Planowana inwestycja obejmuje budowę kablowej sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV i średniego napięcia SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej”; przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg   publicznych i gruntach rolnych, obejmującym części działek i działki położone w obrębie gruntów wsi Rydzewo Pieniążek, gm. Radziłów o numerach ewidencyjnych: 184/2, 33, 35 i 36.

 

 

 

Wójt Gminy

Krzysztof  Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-10-31

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-10-31

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-10-31