Ogłoszenie z dnia 2016-09-27 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-09-27
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 150   m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów oznaczony numerem działki 1488/6 o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00019825/0 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów
i zabezpieczeń bankowych. W skład terenu przeznaczonego do wydzierżawienia wchodzą następujące użytki gruntowe droga o pow. 150 m2.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 180,00 zł + Vat. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każde go roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za pop rzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na pop- rawę warunków zagospodarowania działki nr 1489

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-09-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-09-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-09-28