Ogłoszenie z dnia 2016-09-20 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-09-20
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow.1193 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0004 Czachy gm. Radziłów oznaczo ny numerem działki 31/2 o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00019927/ zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpie czeń bankowych. W skład działki wchodzą nieużytki o pow. 1193 m2.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudo- wy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 19,68 zł. Czynsz wnoszony będzie w ratach rocznych płatnych do końca stycz nia każdego roku i podlegał będzie walory zacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za pop rzednie rok.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na pop- rawę warunków zagospodarowania działki nr 33/2 w miejscowości Czachy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-09-21

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-09-21

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-09-21