Ogłoszenie z dnia 2016-08-29 - Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Tytuł Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu
Data wydania 2016-08-29
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Wójt Gminy Radziłów informuje, że w otwartym naborze na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniające się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Radziłów został wybrany następujący partner:

MENTORZY ROZWOJU
NIEPUBLICZNY OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
81-657 Gdynia, ul. Łączna 5

Wójt Gminy Radziłów

  Krzysztof Milewski
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Mirosław Gądek

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-08-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-08-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-08-29