Ogłoszenie z dnia 2016-08-23 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-08-23
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 36 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów stanowiący część działki nr 133 opow. 9315 m2 o uregulowa- nym stanie prawnym w KW Nr 24824 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe tereny zabudowane BI o pow. 36 m2

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudo- wy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 43,20 zł. + Vat. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za poprzedni rok.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na pop- rawę warunków zagospodarowa- nia działki
nr 132/6

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-08-30

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-08-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-08-30