Ogłoszenie z dnia 2016-08-23 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-08-23
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 489 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0023 Racibory gm. Radziłów oznaczony numerami działek 176 i 174 o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00019927/ zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów
i zabezpieczeń bankowych. W skład działki Nr 174 wchodzą następujące użytki gruntowe B PsV o pow. 91 m2, Ps V o pow. 173 m2, natomiast w skład działki nr 176 wchodzi B PsV o pow. 225 m2.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzjąo warunkach zabudo- wy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 36,67 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każde go roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za pop rzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na pop- rawę warunków zagospodarowania działki nr 170

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-08-30

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-08-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-08-30