Ogłoszenie z dnia 2016-08-17 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-08-17
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 7620 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów oznaczony numerem działki 89  o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1G/00019685/ zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych.
W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe Rola IVb  o pow. 7 620  m2

Grunty nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 461,01 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku Stawka czynszu dzierżawnego będzie podlegała waloryzacji po upływie każdego półrocza  kalendarzowego na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanym przez Prezesa GUS

Okres dzierżawy 3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-08-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-08-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-08-17