Ogłoszenie z dnia 2016-07-29 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
Data wydania 2016-07-29
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

na nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, konkursie nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 na projekty w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, przyczyniającej się do wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lata, Wójt Gminy Radziłów, zawiadamia o unieważnieniu podmiotowego konkursu.
 

Metryka strony

Udostępniający: Mirosław Gądek

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-07-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-07-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-07-29