Ogłoszenie z dnia 2016-03-23 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-03-23
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

grunt o powierzchni 11 326 m2 położony w Klimaszewnicy gm. Radziłów,  oznaczony numerem 117 wpisanej do KW Nr LM1G/00019912/7,sklasyfikowa nej następująco: tereny Kopalne

Teren przeznaczony
do wydzierżawienia nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy

Wysokość rocznego czyn- szu za dzierżawę gruntu wynosi 200,00 zł. Wnoszony on będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku
i podlegał będzie waloryzacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze

Okres dzierżawy
3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-24

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-03-24

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-24