Ogłoszenie z dnia 2016-03-21 - WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Tytuł WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Data wydania 2016-03-21
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów
Lp Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w planie Cena nieruchomości Uwagi
1 2 3 4 5
1 Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 0009 Glinki gm. Radziłów o łącznej powierzchni  3 567 m2 oznaczona  numerami działek:
302 o pow. 569 m2 ( RIVa o pow. 569 m2), 304 o pow. 1567 m2 (  Ps IV o pow. 1482 m2, W-Ps IV o pow. 85 m2), 343/1 o pow. 1431m2  
 Stan prawny nieruchomości uregulowany został w KW LM1G/00019939/2. Nabywca zobowiązany będzie w akcie notarialnym nabycia nieruchomości ustanowić służebność, oraz nieodpłatną służebność przesyłu w związku z przechodzącymi przez działkę przyłączami energetycznym i telefonicznym na rzecz PGE Dystrybucja S.A.  oraz Telekomunikacji Polskiej SA, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym zgodnie z załącznikiem graficznym. Przebudowa przyłączy odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy.
Zbycie gruntu realizowane będzie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Nieruchomość nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzn nego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:24 000 zł. 

słownie: dwadzieścia cztery tysiące  złotych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeń- stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 872 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej wykupdo dnia 5  maja 2016 r

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-23

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-03-23

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-23