Ogłoszenie z dnia 2016-03-04 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-03-04
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

grunt o powierzchni 1000 m2 położony w Zakrzewie gm. Radziłów, stanowiący część dział ki oznaczonej numerem 294
o pow. 16 596 m2 wpisanej
do KW Nr LM1G/00019685/6, sklasy fikowanej następująco: Ps IV o pow. 460 m2, Ps V o pow. 400m2, R IV b o pow. 100 m2, N- o pow. 40 m2.

Teren przeznaczony
do wydzierżawienia nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy

Wysokość rocznego czyn- szu za dzierżawę gruntu wynosi 80,00 zł. Wnoszony on będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku
i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj nych za poprzednie półrocze

Okres dzierżawy
3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-03-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-08