Ogłoszenie z dnia 2016-03-04 - WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Tytuł WYKAZ GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Data wydania 2016-03-04
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Cena nieruchomości

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym 0006 Czerwonki gm. Radziłów o powierzchni  284 m2 oznaczona  numerem działki 139.
 Stan prawny nieruchomości uregulowany został w KW LM1G/00019906. Zbycie gruntu realizowane będzie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzn nego gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

1100 zł.  słownie: jeden tysiąc sto złotych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeń- stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 872 z późn. zm) mogą składać wnioski o jej wykup
do dnia 1 kwietnia 2016r

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-03-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-03-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-03-08