Ogłoszenie z dnia 2016-02-26 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-02-26
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 1000 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0029 Szlasy gm. Radziłów stanowiący część działki nr 47 o pow. 11 500 m2. Stan prawny uregulowany jest w KW LM1G/0001 9926 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych. W skład działki wchodzą następujące użytki BI o pow. 15 m2

Teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziłów , ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 16,50 zł. + Vat. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każde go roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za pop rzednie półrocze.

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na poprawę warun- ków zagospoda- rowania działek nr 49 i 48.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-02-26

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-02-26

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-02-26