Ogłoszenie z dnia 2016-01-20 - OGŁOSZENIE

Tytuł OGŁOSZENIE
Data wydania 2016-01-20
Podmiot ogłaszający Kierownik GOPS

Zgodnie z art. 16 b i 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym podaję do publicznej wiadomości jej projekt. Osoby zainteresowane w okresie 7 dni od zamieszczenia projektu mogą wnosić uwagi i opinie co do jej treści za pośrednictwem poczty internetowej gops_radzilow@poczta.onet.pl

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Metryka strony

Udostępniający: Józef Jurski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-01-20

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-01-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-01-20