Ogłoszenie z dnia 2016-01-18 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2016-01-18
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Udział wynoszący ½ w działce nr 227 o pow. 877 m2 położony w obrębie ewidencyj nym 0020 Mścichy gm. Radziłów. Stan prawny  ure- gulowany jest w KW LM1G/00021132/ zgodnie z którą  przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie zos- tał objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi   28,94 zł + Vat. Wnoszony on będzie do końca stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji, na wypadek spadku siły nabywczej pieniądza w odstępach rocznych zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanym przez Prezesa GUS (o dodatni wskaźnik wzrostu). Zmiana wysokości czynszu nie wymaga formy aneksu.

Okres dzierżawy 3 lata

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2016-01-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2016-01-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2016-01-28