Ogłoszenie z dnia 2015-12-29 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-12-29
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 1915 m2, stanowiący część działki nr 1 o całkowitej pow. 2499 m2, poło żona w obrębie ewidencyjnym 0019 Mikuty gm. Radziłów. Stan prawny  uregulowany jest w KW LM1G/00019932/3 zgodnie z którą  przedmiot dzierżawy wolny jest od cięża rów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych. Do dzierżawy przeznaczona została część działki o pow. 127,75 m2.

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie zos- tał objęty ustaleniami miejscowego planu zagos podarowania przestrzen- nego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę gruntu wynosi  97,17zł Wnoszony on będzie do końca stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj- nych  za rok poprzedni.

Okres dzierżawy 3 lata

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-12-29

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-12-29