Ogłoszenie z dnia 2015-12-22 - INFORMACJA

Tytuł INFORMACJA
Data wydania 2015-12-22
Podmiot ogłaszający Kieromnik Zakładu Komunalnego w Radziłowie

 Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.), uchwałą Rady Gminy Radziłów nr. XIV/86/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Radziłów oraz  uchwałą Rady Gminy Nr XIV/87/14 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie,

informuje się o wejściu w życie następujących taryf na okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku włącznie.

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto wg taryfy w zł Dotacja z budżetu w zł (netto) Cena brutto dla odbiorcy (uwzględniająca dotację) w zł Jedn. miary
Wszyscy odbiorcy z terenu gminy Radziłów -cena za wodę 2,64 0,00 2,85
Wszyscy odbiorcy z terenu gminy Radziłów -cena za ścieki 8,45 3,80 5,02
Wszyscy odbiorcy z terenu gminy Radziłów -cena za ścieki dowożone wozem asenizacyjnym bezpośrednio na Gminną oczyszczalnię w Radziłowie 8,45 3,80 5,02

 

Metryka strony

Udostępniający: Mariusz Zapert - Kierownik ZK

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-12-22

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-12-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-12-22