Ogłoszenie z dnia 2015-09-18 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-09-18
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w mpzp

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 1000 m2 stanowiący część działki nr 76 o pow. 7 282 m2 w obrębie ewidencyjnym 0028 Sośnia gm. Radziłów. Stan praw- ny uregulowany jest w KW LM 1G/ 00019943/3

Grunt nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przetsrzennego gminy Radziłów, ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego  czyn szu dzierżawnego wynosi 120,00 zł. + Vat. Wnoszo- ny on będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podle gał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum- pcyjnych za rok poprzedni.

Okres dzierżawy 3 lata, nie dłużej jednak niż do czasu zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sośnia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-09-21

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-09-21

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-09-21