Ogłoszenie z dnia 2015-04-27 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-04-27
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 780 m2, stanowiący część działki nr 294 położonej w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następu- jące użytki gruntowe Ps IV 780 m2. Nieruchomość opisana jest w KW Nr LM1G/ 00019685/1.

Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy.

Roczny czynsz dzierżaw ny wynosi  70,20 zł wnoszony w dwóch ratach półrocznych do końca lutego i września każdego roku i podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za rok poprzedni.

Działka zostanie wydzierżawiona na cele związane z funkcjonowaniem usytuowanych na działce urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-04-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-04-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-04-27