Ogłoszenie z dnia 2015-04-23 - Komunikat Wójta Gminy Radziłów

Tytuł Komunikat Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2015-04-23
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sośnia gm. Radziłów.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 39 pkt. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Uchwały Nr VII/46/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sośnia gm. Radziłów.

Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów w pok. 3a w ciągu 31 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości w godzinach pracy urzędu a także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres: cendrowska@gminaradzilow.pl.

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 Wójt Gminy

Krzysztof  Milewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cenfrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-04-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-04-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-04-27