Ogłoszenie z dnia 2015-03-27 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-03-27
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 100 m2, stanowiący część działki nr 133położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- inne tereny zabudowane 100 m2. Nieruchomość opisana jest w KW Nr LM1G/ 00024824/1.

Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy.

Roczny czynsz dzierżaw ny wynosi   210,00 + Vat zł wnoszony będzie w terminie do 31 stycznia każdego roku i podlega waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Działka zostanie wydzierżawiona na cele związane z funkcjonowaniem usytuowanych na działce urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-03-30

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-03-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-03-30