Ogłoszenie z dnia 2015-01-27 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-01-27
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 274 m2, stanowiący część działki nr 290 położonej w obrębie ewidencyjnym 0011 Karwowo gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- użytki kopalne o pow. 274 m2  Nieruchomość opisana jest w KW Nr LM1G/ 00019931/6.

Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy.

Roczny czynsz dzierżaw ny wynosi   3,00 zł wnoszony będzie w terminie do 31 stycznia każdego roku i podlega waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Działka zostanie wydzierżawiona na cele rolne
na okres 3 lat.

 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-27
Data publikacji: 2015-01-27
Data modyfikacji: 2015-01-27
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-02-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-02-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-02-09