Ogłoszenie z dnia 2015-01-27 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2015-01-27
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Działka nr 99 o pow. 2121 m2, położona w obrębie ewidencyj nym 0031 Święcienin gm. Radziłów. Stan prawny  uregulowany jest w KW Nr 19 938 zgodnie z którym  przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów
i zabezpieczeń bankowych.
W skład działki wchodzą grunty rolne R V o pow. 0,1225 ha, Lz Rz o pow. 0,0896 ha,  

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudo wy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego  działki wynosi 96,95 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocznych do końca lutego  i września każdego roku i podle gał będzie waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług  konsumpcyj nych

Okres dzierżawy 3 lata z przezna- czeniem na cele rolne.

 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-27
Data publikacji: 2015-01-27
Data modyfikacji: 2015-01-27
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-02-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-02-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-02-09