Ogłoszenie z dnia 2014-12-16 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2014-12-16
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 997 m2 oznaczony numerem działki nr 130 położony
w obrębie ewidencyjnym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- R V o pow. 997 m2 Nieruchomość opisana jest w KW Nr 19685

Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go gminy Radziłów ani decyzją
o warunkach zabudowy.

Roczny czynsz dzierżaw ny wynosi 177,38 zł.  Wnoszony będzie w dwóch ratach płatnych do końca lutego i września każdego roku podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze. Czynsz zwolniony jest
z podatku Vat.

Działka zostanie wydzierżawiona na cele rolnicze.     W związku
z kontynuacją dzierżawy pozostaje dotych czasowa stawka czynszu.

 

 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-12-17
Data publikacji: 2014-12-17
Data modyfikacji: 2014-12-17
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2015-02-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2015-02-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2015-02-09