Ogłoszenie z dnia 2014-11-12 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2014-11-12
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 2 500 m2,  stanowiący części działki nr 283 położonej w obrębie ewidencyj nym 0034 Zakrzewo gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- Ps IV o pow. 2500 m2 Nieruchomość opisana jest w w KW  19 685

Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy.

Roczny czynsz dzierżaw ny wynosi 336,96 zł  wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz nych do końca lutego
i września każdego roku
i podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Działka zostanie wydzierżawiona na cele rolne na okres 3 lat.

 

  W Ó J T
mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz
Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-11-12
Data publikacji: 2014-11-12
Data modyfikacji: 2014-11-12
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-11-13

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-11-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-11-13