Ogłoszenie z dnia 2014-10-15 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2014-10-15
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Grunt o pow. 140 m2, stanowiący części działki nr 280 położonej
w obrębie ewidencyjnym 0033 Wypychy gm. Radziłów. W skład działki wchodzą następujące użytki gruntowe- drogi. Nieruchomość opisana jest w KW Nr LM1G/ 00019915/8

Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne go gminy Radziłów ani decyzją o warunkach zabudowy.

Roczny czynsz dzierżaw ny wynosi 280 zł + Vat wnoszony będzie w dwóch ratach płatnych do końca lutego i września każdego roku podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzednie półrocze.

Działka zostanie wydzierżawiona na cele związane z funkcjonowa niem zabudowy zagrodowej wnioskodawcy.

 

  W Ó J T
mgr inż.  Robert  Ziemkiewicz
Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-15
Data publikacji: 20142014-10-15
Data modyfikacji: 2014-2014-10-15
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-11-12

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-11-12

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-11-12