Ogłoszenie z dnia 2014-08-18 - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Tytuł Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Data wydania 2014-08-18
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Pana Andrzeja Chrostowskiego zam. Brodowo 4 19-213 Radziłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „ budowie budynku obory wolnostanowiskowej dla odsady 120 DJP (docelowa łączna obsada w gospodarstwie – 120 DJP)” wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1200 m3, połączonej z przebudową i adaptacją części stodoły na pomieszczenia udojni, magazynu mleka i pomieszczenia socjalne, oraz budowie, zbiornika na ścieki o poj do 12 m3, garażu, dwóch silosów przejazdowych o łącznej pojemności 1600 m3 wraz ze zbiornikiem na odcieki z zakiszanej masy o poj. 5 m3”, na terenie obejmującym działkę nr 39 w miejscowości Brodowo gm. Radziłów.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów, oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji Ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju 3a oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

  Wójt Gminy
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-08-18
Data publikacji: 2014-08-18
Data modyfikacji: 2014-08-18
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-09-15

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-09-15

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-09-15