Ogłoszenie z dnia 2014-08-11 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2014-08-11
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Zgodnie z art. 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r poz. 267) zawiadamiam, iż zwrócono się do Starosty Grajewskiego ( ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo), Marszałka Województwa Podlaskiego (za pośrednictwem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Oddział Terenowy w Łomży

ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża ) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku (Wydział Spraw Terenowych w Łomży ul. Nowa 2, 18-400 Łomża) Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego Osowiec Twierdza 8, 19-110 Goniądz, o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,

Planowana inwestycja związana jest z przebudową elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia SN – 15 kV GPZ Grajewo 2 - Łękowo odgałęzienie od miejscowości Borawskie do miejscowości Mścichy o długości ok. 4,6 km;

przewidzianej do realizacji:

na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasa drogowego dróg publicznych, nieruchomości zabudowanych  i gruntów rolnych, obejmującym części działek w następujących miejscowościach o następujących numerach ewidencyjnych:

  • Konopki Awissa: 266/8;
  • Borawskie Awissa: 1/2, 6/1, 6/2, 6/4, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/4, 185/1, 14, 16, 190, 79/3, 79/2, 79/4, 79/9, 79/10, 80/3, 80/4, 82/1, 82/2, 83, 203, 95/4, 95/6, 95/8, 95/9, 96/7, 96/8, 96/6, 96/3, 202, 73/5, 73/9, 73/10, 73/8, 74. 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 76/1, 76/2; 204; 285;
  • Mścichy: 25/4, 25/1, 24/1, 24/2, 23/4, 23/5, 23/2, 23/1, 23/6, 327, 34/1, 30, 31, 20/19, 20/20, 20/22, 21/2, 333, 91/1, 99/1, 99/2, 328, 99/3, 99/4, 99/5, 99/16, 99/15, 100, 101, 99/12. 
  • mgr inż. Robert Ziemkiewicz       

 Wójt Gminy                    

                                                           mgr inż. Robert Ziemkiewicz        

 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-08-11
Data publikacji: 2014-08-11
Data modyfikacji: 2014-08-11
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-08-22

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-08-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-08-22