Ogłoszenie z dnia 2014-08-06 - Obwieszczenie

Tytuł Obwieszczenie
Data wydania 2014-08-06
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Zgodnie z art. 106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r poz. 267) zawiadamiam, iż zwrócono się do Starosty Grajewskiego ( ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo), Marszałka Województwa Podlaskiego (za pośrednictwem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Oddział Terenowy w Łomży, ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża ) o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku z wniosku Gminy Radziłów

Planowana inwestycja dotyczy infrastruktury drogowej, której przedmiotem jest przebudowa drogi publicznej gminnej polegająca na przebudowie drogi gminnej Nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B-Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki” przewidzianej do realizacji: na terenie obejmującym pasy drogowe dróg gminnych oraz grunty rolne w tym działki o numerach ewidencyjnych: 59, 64, 65, 66, orz części działek 77/2, 89, 90, 91, 92 położonym we wsi Szyjki, gm. Radziłów.

 

 

                                                                       Wójt Gminy            

                                                           mgr inż. Robert Ziemkiewicz

 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-08-13
Data publikacji: 2014-08-13
Data modyfikacji: 2014-08-13
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-08-22

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-08-22

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-08-22