Ogłoszenie z dnia 2014-05-18 - Wykaz lokali komunalnych przeznaczonych do wynajęcia.

Tytuł Wykaz lokali komunalnych przeznaczonych do wynajęcia.
Data wydania 2014-05-18
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Lp

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

1

2

3

4

5

1

Lokal usługowy w budynku komunalnym w Klimaszew nicy na działce nr 104/2, składający się z jednego pomieszczenia o powierzchni 118,73 m2, z prawem korzystania z korytarza i WC.

Stan prawny nieruchomości opisany zostałw Księdze Wieczystej nr 19 912.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzo nym Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr  XXVII/ 112/ 97 z dnia 7 sierpnia  1997r na działce nr 104/2 na której się lokal przeznaczony
do wynajęcia wyznaczono zabudowę usługową z zakresu handlu i obsługi rolnictwa, urządzeń odpro wadzeniai unieszkodliw wiania ścieków, a także tereny urządzeń obsługi komunikacyjne.

Wysokość miesięcznego czynszu  wynosi 372,62 zł + Vat. Czynsz podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsum pcyjnych za poprzedni kwartał i wnoszony będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na okres trzech lat na cele usługowe.

 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-23
Data publikacji: 2014-04-23
Data modyfikacji: 2014-04-23
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-05-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-05-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-05-09