Ogłoszenie z dnia 2014-04-18 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2014-04-18
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow.2969 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0028 Sośnia oznaczony nr działki  97/2 sklasyfikowany jako PsVI o uregulowanym stanie praw nym w KW Nr LM1G/ 00019943/3 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów
i zabezpieczeń bankowych.
 

Grunt nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen nego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 160,00 zł. Czynsz wnoszony będzie w dwóch ratach półrocz- nych do końca lutego
i września każdego roku i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych za pop rzednie półrocze.

Okres dzierżawy  3 lata z przeznaczeniem na cele rolne

 

Autor: Jadwiga Cendrowska
Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-23
Data publikacji: 2014-04-23
Data modyfikacji: 2014-04-23
Drukuj

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-05-09

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-05-09

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-05-09