Ogłoszenie z dnia 2014-02-03 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2014-02-03
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow.2835 m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0027 Słucz oznaczony działki nr 570 sklasyfikowany jako nieużytek o uregulowanym stanie praw nym w KW Nr 20645 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń banko wych z przeznaczeniem na cele rolne

Grunt nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen nego ani decyzją o warunkach zabudowy.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 63,79 zł. Czynsz wnoszony będzie do końca stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzedni rok.

Okres dzierżawy  3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska - Inspektor

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-02-03

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-02-03

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-02-03