Ogłoszenie z dnia 2014-01-23 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2014-01-23
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow.   1  m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0013 Klimaszewnica stanowiący część działki nr 104/5 o pow. 481 m2 sklasyfikowany jako BI o uregulowanym stanie praw nym w KW Nr LM1G/ 0019912/7 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych z przeznaczeniem na ustawienie kontenera na używaną odzież.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospoda rowania przestrzennego zat- wierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów XXVII/ 112/97 z dnia 7 sierpnia 1997 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa

Łomżyńskiego  Nr 11 poz. 76
z 1997 r. działka  uzyskała następujące przeznaczenie: Tereny usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej handlu i obsługi rolnictwa.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 84 zł + Vat. Czynsz wnoszony będzie do końca stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzedni rok.

Okres dzierżawy  3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-01-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-01-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-01-27