Ogłoszenie z dnia 2014-01-16 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2014-01-16
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow. 226,52 m2 sklasyfikowany jako PS IV położony w obrębie ewiden cyjnym 0018 Łoje-Awissa gm. Radziłów stanowiący część działki oznaczonej ewiden cyjnie numerem 1580 o pow. 1050 m2 uregulowanym stanie prawnym w KW LM1G/ 00019911/0 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych z przeznaczeniem na cele związane z funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

 

Zgodnie z Uchwała Rady Gminy Radziłów Nr XXX VIII/189/02 z 30 sierpnia 2002 r. Dz. U. Województwa Podlas kiego Nr 59 poz. 1328 z 9. Listopada. 2002 r. grunt przeznaczony został pod oczyszczalnię ścieków.

.

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 22,65 zł.+ Vat.

 Czynsz wnoszony będzie do 20 dnia każdego miesiąca i podlegał będzie walory zacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzednie półrocze.

Okres dzierżawy  3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-01-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-01-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-01-27