Ogłoszenie z dnia 2013-12-19 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-12-19
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow.   1  m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów stanowiący część działki nr 1148/18 o pow. 11 656 m2 sklasyfikowany jako BI o uregulowanym stanie praw nym w KW Nr LM1G/ 0019825/0 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń bankowych z przeznaczeniem na ustawienie kontenera na używaną odzież.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago- spodarowania przestrzen nego obszaru funkcjonalnego miejsco wości gminnej Radziłów zatwierdzo nego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskie go (Nr 222 poz. 2165) działka uzyskała następujące przeznaczenie: podstawowe–usługi za zakresu handlu otwartego– targowica,  dopuszczalne - inne usługi z zakresu obsługi ludności z wykluczeniem działalności uciążli wej; uzupełniające - zieleń urządzona, urządzenia infrastruktuty technicznej i komunikacji;

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 84 zł + Vat. Czynsz wnoszony będzie do końca stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzedni rok.

Okres dzierżawy  3 lata.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-12-30

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-12-30