Ogłoszenie z dnia 2013-12-19 - Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia

Tytuł Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Data wydania 2013-12-19
Podmiot ogłaszający Wójt Gminy Radziłów

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie

Ustalenia dotyczące czynszu dzierżawnego

Uwagi

2

3

4

5

Grunt o pow.   1  m2 położony w obrębie ewidencyjnym 0024 Radziłów stanowiący część działki nr 1648 o pow. 2141 m2 sklasyfikowany jako droga o uregulowanym stanie prawnym w KW Nr LM1g/0018164/1 zgodnie z którym przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpie czeń bankowych z przeznacze niem na ustawienie kontenera na używaną odzież.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago- spodarowania przestrzen nego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radzi- łów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr XXXIX/ 188/06 z dnia 27 lipca 2006r., opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 222 poz. 2165) działka uzyskała następujące przeznaczenie: podstawowe – tereny komunikacyjne

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego działki wynosi 84 zł + Vat. Czynsz wnoszony będzie do końca stycznia każdego roku i podlegał będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsum pcyjnych za poprzedni rok.

Okres dzierżawy  3 lata.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2013-12-30

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2013-12-30

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2013-12-30